U bent van harte welkom bij Fitpoint. Om er voor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft, hanteren wij de onderstaande lidmaatschapsvoorwaarden en huisregels.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Inschrijving
Bij inschrijven onder de 18 jaar is toestemming van ouders/verzorgers verplicht. Bij inschrijving betaalt u de startmaand en inschrijfgeld. Daarna wordt uw contributie aan het eind van de maand voor de volgende maand van uw rekening afgeschreven. Het abonnement is persoonsgebonden. We bieden ook 10 rittenkaarten aan.

Tijdelijke stopzetting
Tijdelijke stopzetting is alleen mogelijk bij langdurige ziekte, blessure, zwangerschap (bij voornoemde is een doktersverklaring nodig) en stage of werkopdrachten in het buitenland voor een minimale periode van één kalendermaand.

Opzeggen
Een abonnement kan schriftelijk worden opgezegd.  U heeft een opzegtermijn van één kalendermaand.  Bij een jaarabonnement is uw abonnement na het jaar maandelijks opzegbaar. De opzegging is de definitief wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.

Wijzigingen
Wijzigingen (abonnementswijzigingen, adreswijzigingen) dient u minimaal één kalendermaand van te voren schriftelijk aan ons door te geven.

Vakantieperiode
Fitpoint behoudt zich het recht voor om tijdens de zomervakantie de openingstijden en lestijden aan te passen.

Tarieven
Tarieven zijn onder voorbehoud.

Faciliteiten
Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico. Fitpoint erkent geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van faciliteiten. Tevens is Fitpoint niet aansprakelijk voor diefstal en/ of zoek raken van uw eigendommen bij onze faciliteiten.

Onjuist gedrag
Binnen Fitpoint wordt agressie,  discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag op welk niveau dan ook niet geaccepteerd.  Ook het niet naleven van onze huisregels  of het opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel en het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs vallen onder onjuist gedrag.

Fitpoint staat daarom onder geen enkele omstandigheid onjuist gedrag toe. Bij overtreding hiervan zal het personeel van Fitpoint de persoon in kwestie vragen het gedrag te staken en/of de faciliteiten direct te verlaten. Bij overtreding kan de directie besluiten het lidmaatschap direct te beëindigen zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Seksuele intimidatie
Met seksuele intimidatie wordt in dit verband gedoeld op ongewilde/ongepaste seksuele activiteiten, ofwel seksueel getinte gedragingen van bezoekers onderling. Seksuele intimidatie kan zich op verschillende manieren voordoen. De gedragswijze varieert van seksuele opmerkingen en voorstellen, ongewenste aanrakingen, schennisplenging, aanranding, verkrachting, etc. Indien seksuele intimidatie wordt gemeld, of indien een persoon hierop door het personeel wordt betrapt, wordt onmiddellijk de directie ingeschakeld. De situatie wordt beoordeeld en bepaald of voor deze situatie de politie wordt gewaarschuwd.

 

Huisregels

Sportkleding & schoeisel
In de sportzalen mogen enkel sportschoenen gedragen worden en deze dienen schoon te zijn. In de kleedkamer kunt u uw buitenschoenen wisselen voor uw sportschoenen. Er mag niet op slippers getraind worden i.v.m. uw eigen veiligheid. Sportkleding is verplicht. Voor de heren is het niet toegestaan om in singlet te trainen. Mouwloze shirts zijn wel toegestaan in zaal 1 en 2.

Mobiele telefoons
U mag gebruik maken van uw mobiele telefoon indien u de andere sporters daar niet mee stoort. Tevens is het niet toegestaan fitnesstoestellen onnodig bezet te houden. Tijdens groepslessen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan, tenzij het voor noodgevallen is.

Fitnessbegeleiding
Als u de eerste keer komt trainen, dient u een afspraak te maken bij een van onze instructeurs, zodat u op een veilige en professionele manier kunt sporten.

Tourniquets
Leden zijn verplicht om via de tourniquets de fitnessruimte binnen te komen.

Gebruik van handdoek en bidon
Als u tijdens het trainen wat te drinken wilt mee nemen, zijn bidons en/of afsluitbare water flesjes verplicht. Het gebruik van een handdoek is verplicht op de fitnesstoestellen en de cardio apparatuur.

Gebruik lockers
Lockers kunt u gebruiken om uw kleding en waardevolle spullen in op te bergen. Wij bergen geen spullen achter de fitnessbalie op. U kunt een slotje kopen bij onze balie of er zelf één mee nemen. U dient uw slotje van de locker af te halen na gebruik, anders worden deze na sluitingstijd verwijderd. U kunt uw spullen dan ophalen bij de balie.

Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico. Fitpoint is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of verduistering van goederen die zich in de lockers bevinden.

Kleedruimte en gebruik sauna
Na het sporten is het heerlijk ontspannen in de infraroodsauna in de kleedkamer. Of misschien wilt u alleen maar even lekker douchen in de doucheruimte. Wilt u deze ruimtes daarom dan ook gebruiken voor deze doeleinden en niet om u te scheren of uw nagels te knippen.

Schoonmaken apparaten
Maak apparaten na gebruik schoon. Zo traint degene na u ook op een schoon toestel.
Een opgeruimde fitnessruimte is belangrijk. Alles heeft een vaste plaats en zo vindt iedereen snel wat hij/zij nodig heeft en vinden er geen struikelpartijen plaats. Leg losse onderdelen als gewichten, dumbbells en kettlebells daarom na gebruik altijd terug op hun plaats.

Kinderen
In de kinderopvang wordt uitstekend voor uw kleintjes gezorgd. In de fitnessruimte echter kunnen wij geen zorg dragen voor hun veiligheid en is de kans op een ongelukje aanwezig. Daarom hebben kinderen geen toegang tot de trainingsruimte.

Nooddeuren/brandslangen
Deze mogen alleen gebruikt worden bij noodgevallen. Let er op, in het belang van uw eigen veiligheid en die van de andere bezoekers en medewerkers, dat de nooddeuren vrij blijven van stoelen, tafels en dergelijke. Kantoren, personeelsruimte en technische ruimten zijn niet voor bezoekers toegankelijk.